Home    Nieuws    Contact

Noord Veluwse Makelaardij

Zoek meer

Nieuws

Hypotheken, wat verandert er in 2018?

Geplaatst op januari 9, 2018 door Karlijn Kok in Uncategorized

In 2018 vinden er een aantal wetswijzigingen plaats, waardoor ook enkele regels rondom (het afsluiten van) hypotheken veranderen. Een overzicht van 7 belangrijke wijzigingen in 2018:

1. Hypotheekrenteaftrek 0,5% omlaag

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met 0.5% omlaag. Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, was in 2017 50%. In 2018 wordt dit verlaagd naar 49,5%.

2. Maximale hypotheek wordt 100%

In 2018 kan een hypotheek tot maximaal 100% van de marktwaarde van de woning worden afgesloten. In 2017 was dit nog 101%. Een uitzondering geldt als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren, in dat geval mag de hypotheek maximaal 106% van de woningwaarde bedragen.

3. Grens Nationale Hypotheek Garantie 265.000 euro

De gemiddelde huizenprijs bepaalt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze stijgt van € 245.000 in 2017 naar € 265.000 in 2018. Om in 2018 een hypotheek met NHG af te sluiten, mag de maximale hypotheek niet meer bedragen dan € 265.000. Dit geldt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen. Is er sprake is van energiebesparende maatregelen? Dan is de NHG-grens € 280.900 euro (€ 265.000 x 106%).

4. Tweede inkomen 70% meegeteld

De hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Hebt u een partner met een inkomen? Dan kunnen beide inkomens meetellen. Bij tweeverdieners wordt in 2018 het inkomen van de minstverdienende partner voor 70% meegeteld. In 2017 werd dat inkomen nog voor 60% meegeteld. In de komende jaren wordt het percentage verder verhoogd tot 100%.

5. Aanpassing toetsrente hypotheken met looptijd minder dan 10 jaar

Bij hypotheken met een looptijd van minder dan 10 jaar wordt gewerkt met een minimale toetsrente (5% in het eerste kwartaal van 2018) om te bepalen of de hypotheek verantwoord is. Deze toetsrente geldt per 2018 niet meer voor de hypotheken die binnen de rentevaste periode volledig worden afgelost. In deze situatie kan het werkelijke rentepercentage worden gebruikt. Dit biedt meer mogelijkheden voor ouderen die bij naderend pensioen een gedeelte van hun hypotheek versneld willen aflossen.

6. Rente over restschulden niet langer aftrekbaar

Vanaf 2018 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor het financieren van een restschuld. Dit was een tijdelijke maatregel. In 2017 was de rente voor een restschuldfinanciering nog tot 15 jaar na de verkoopdatum fiscaal aftrekbaar.

7. Schenkingsvrijstelling in 2018

In 2017 ging de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van een bedrag van € 53.016 naar € 100.000. Dit zal ook in 2018 zo blijven. Aan de eenmalige schenkingsvrijstelling zijn voorwaarden verbonden. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking gebruiken voor de eigen woning. Hieronder vallen het kopen of verbouwen van een woning, aflossing van de eigenwoningschuld/restschuld en de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.


0 comments

Berichten gesloten